Mjøndalen 1826-2023

1826 2023

Mjøndalen 1826 og i dag

Sammenligning av kart over Mjøndalen fra 1826, og 2023. Begge kart er hentet fra Kartverket. Det nye fra kartverket.no og det gamle fra Kartverkets historiske kart: https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart. Klikk på Read more for å se kartet fra 1826 i sin helhet, og god oppløsning.