Mjøndalen 1826, 1891, 1914 og 2023

Jeg har etter beste evne forsøkt å plassere kartene mest mulig presist oppå hverandre, men særlig de eldste kartene er ikke like korrekte, så helt presist er ikke mulig.

Alle kartene er i god oppløsning, og tåler derfor at du zoomer inn i browseren din (Ctrl +, for å zoome inn, Ctrl – for å zoome ut).

1826 2023

Mjøndalen 1826 og i dag

Sammenligning av kart over Mjøndalen fra 1826, og 2023. Begge kart er hentet fra Kartverket. Det nye fra kartverket.no og det gamle fra Kartverkets historiske kart: https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart. Klikk på Read more for å se kartet fra 1826 i sin helhet, og god oppløsning.

Større versjon: https://hoeibakk.no/?bafg=mjondalen-1826-2023

Mjøndalen 1891 og i dag

Sammenligning av kart over Mjøndalen fra 1891, og 2023. Begge kart er hentet fra Kartverket. Det nye fra kartverket.no og det gamle fra Kartverkets historiske kart: https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart. Klikk på Read more for å se kartet fra 1891 i sin helhet, og god oppløsning.

Større versjon: https://hoeibakk.no/?bafg=mjondalen-1891-2023

1914 2023

Mjøndalen 1914 og i dag

Sammenligning av kart over Mjøndalen fra 1914, og 2023. 1914 er et plankart over Mjøndalen av utgitt av Krums Opmaalingskontor (se Read more). Kartet fra 1914 inneholder eksisterende gater og bygg, samt det som ser ut som en fremtidig gateplan.

Større versjon: https://hoeibakk.no/?bafg=mjondalen-1914-2023