Mjøndalen

Hele Strøget fra Osbroen til Vigsevjen udgjør en tætbygget Slette, der for det meste er beboet af Brugsarbeidere, hvoraf flere Stenbergfolk. De mange nette og pene Boliger, som ere opførte her, gjør sine Beboere Ære og vidner om en Vindskibelighed som man maa ønske udbredte sig over hele Bygden.

Fra «Momenter til en beskrivelse over Eker fra Gamle Dage og indtil Nu» av En bonde (Nils Poulsen – 1887)

Klikk her for å se kartet over (fra 1826) i full størrelse

Mjøndalen ca 1900

Dette er et forsøk på å samle informasjon om gamle boplasser i Mjøndalen og å plassere de geografisk. I oversikten finner du informasjon om plassen samt linker til hvilke personer som har bodd her ved de forskjellige folketellingen i 1865, 1875, 1900 og 1910. FT 1801, er begrenset da den kun viser en samlet oversikt over alle som bodde under samme gårdsnummer, uten å presisere hvem som bodde på hvilke plasser. Det er også linker til matrikkelen for 1838 og 1886 for en del av plassene. Matriklene gir en oversikt over hvem som eide de forskjellige plassene og er også en fin kobling mellom nye gårds og bruksnummer og gamle løpenummer. Jeg har også lagt inn link til tinglysningsdokumenter en del steder og håper å kunne finne flere. Til slutt er det en link som heter Kart som viser plasseringen av plassen i Google maps. Noen har vært lette å plassere, mens andre er svært usikre. Jeg har brukt FT 1910 som utgangspunkt og navn på plasser er i all hovedsak hentet fra denne. Plassene er også lagt inn i den rekkefølgen de er registret her, med noen unntak.
Informasjon i denne teksten og geografisk plassering må ikke regnes som sikre, men bør sjekkes mot flere kilder.

Digitalarkivet har en mengde tilgjengelige kilder for Nedre Eiker. Noen er digitalisert, dvs. søkbare, mens andre er skannede originaler. Alle kildene finner du her.

NB! Etter omlegging i digitalarkivets sider er det mange av mine lenker som ikke lenger virker.  Disse vil bli rettet.

Ole Christian Høibakk