Aasen

Oversikt over grunn som ligger under Åsen gård i Nedre Eiker. Mange av skogsteigene er eldre teiger som i dag er tillagt større sameier, og er dermed vanskelig å stadfeste hvor Åsens gamle grenser gikk.

«Åsenstykket», bnr 30, går fra Brattbakk til Leitjenn – merket lilla. Åsenstykket ble skilt ut fra bnr 6 i 1903. Dette inngår i dag i et stort sameie og utformingen på teigen er derfor kun basert på størrelsen ut i fra gammel skyld og et pantedokument som beskriver grensene slik: «« fra søndre side af Nedre Leitjærn, og i Nord til et sted kaldet Bratbak hvor det fraskilles fra eiendommen med en trærlinje afmerket i to store furutrær og en gran».
Nysæter skog, bnr 7, løpenr 73d og en skyld på 28 øre – 8 øre mer enn Åsenstykket. Denne teigen ble også skilt ut fra bnr 6 og er derfor også merket lilla, men så tidlig som i 1881. Er i dag en del av et stort sameie. Her har jeg ikke hatt annet å gå ut i fra enn navnet, størrelsen ut i fra skyld, og grensene for den sammenslåtte teigen i dag. I tillegg opplyser folketellingen fra 1891 at Otter Torsteinsen bodde på en plass under 18/6. Jeg vet at Otter bodde og døde på Nysetra, så det er derfor også rimelig å anta at Nysetra en gang har ligget under 18/6.
I samme sameie som bnr 7 også tidligere bnr 35 med navnet Nyseterstykket utskilt fra bnr 1 i 1906. Dette hadde en skyld på 38 øre. Altså større enn begge foregående. Siden dette er skilt ut fra bnr 1 antar jeg det ligger i forlengelsen av Heimskogen bnr 45 og Laulastykket bnr 46 som begge ble utskilt av bnr 1 i 1916. Derfor markert grått.
Den siste teigen er den røde, gammelt løpenummer 77, senere bruksnummer 14 og løpenummer 77a, da den ble delt i to og den andre teigen ble lagt under Søndre Viken med bnr 3, løpenr 77b. 77 hadde en skyld på 2 daler og 1 ort, 77a det halve. I 1886 oppgitt til 1 mark og 44 øre. Denne har i dag også inngått i et stort sameie og grensene må derfor anslås. Halvparten som tilhørte Søndre Viken fikk navnet Stenbrudalen, Skov. Jeg vet også at bonden på Grav eide dette stykket under Åsen i flere generasjoner og at Nysetra flere ganger er omtalt som «under Grav». Dette sammen med den ganske store skylden og dagens grenser, er grunnlaget for omrisset av teigen.

For inndeling av den enkelte gård i Aasen rundt 1800-1900: trykk her.

For å se markering av teigene må du trykke «fullskjerm-symbolet» øverst i høyre hjørne.