Havnivå i Eiker

Jeg har gjort et forsøk på å estimere havnivået i Eiker for 9.000, 3.500 og 1.400 år siden. Alt er gjort manuelt, og er langt fra vitenskapelig korrekt. Men gir nok et omtrentlig bilde av hvordan det så ut her tidligere.

Bildene viser havnivå i Eiker i eldre steinalder, bronsealder og tidlig vikingtid. Informasjon om havnivåer er hentet fra https://www.notteroyhistorielag.no/notteroy-fra-istid-til-natid/, og lagt inn i kart fra Norgeskart ved å prøve å følge aktuelle høydekurver og fargelegge områdene som faller under nivået.

Klikk på bildene for bilder i bedre oppløsning.

ca 9.000 år siden – tidlig steinalder

Havnivået står ca 75 meter over dagens. Det meste av Eiker er en fjord. Fjorden strekker seg til Fiskumvannet med Eikeren og Tyrifjorden. Mjøndøl og arkeolog Gaute Reitan har kalt fjorden «Eikerfjorden» (se artikkel om «Fiskumøksa»). Eikerfjorden har muligens også hatt utløp til havet sørover ved Tønsberg, og Mjøndalsskauen var i så fall en øy.

Det er gjort funn etter folk i Eiker også på denne tiden. Som den vakre Fiskumøksa i Fiskumvannet, samt flere andre funn.

Klikk på bildet for stor versjon

3-3.500 år siden – tidlig bronsealder.

Havnivået var ca 15 meter over dagens. Gården var den vanligste boformen. Den gamle setegården/kongsården Sem, som skal ha røtter tilbake til denne tiden, ligger på en tange ut i fjorden. Da gir navnet Sem, som kommer av norrønt Sæheim, og betyr sjøgården, plutselig mening. Det er heller ikke så vanskelig å se hvorfor Skramnes har «nes» i navnet. De eldste spor etter mennesker i Mjøndalen er ca 4000 år gamle, så på denne tiden har det nok vært bosetninger også i Mjøndalen. Det som blir gården(e) Viken ligger ved bredden av en stor vik som er opphavet til navnet Milsesviken, som mye senere blir Mjøndalen. De fleste gårdene i Mjøndalen ligger nå over havnivå. Gårdene Mjøndalen og Solløs helt i grensen. Fjorden strekker seg til Vestfossen og Hellefossen og går via et smalt sund ved Ryggkollen, ut i Drammensfjorden.

Klikk på bildet for stor versjon

År 600 e.Kr. – samt tidlig vikingtid.

Havnivået var 5 meter høyere enn i dag. I løpet av vikingtiden – frem til ca 1050 sank havnivået til 3.3 meter over dagens. Det meste av «flata» i dagens Mjøndalen ligger mellom 3-6 meter, og må ha blitt tørt land i løpet av denne tiden. Elvebunnen kan ha endret seg, og høyden kan også ha endret seg i forbindelse med opparbeidelse av jord og bebyggelse. Det er derfor vanskelig å si hva som har vært tørt land, og hva som har vært igjen av vika -Milesviken. Jeg har beholdt Hatten og deler av Strandveien som tørt land. Det samme med et området ved Miletjern. Alt dette ligger over fem meter og området ved Miletjern heter i følge kartet Øra. Ør eller øyr betyr «en avsetning av grus og sand langs ei elv».

Klikk på bildet for stor versjon