Mjøndalen 1914-2023

1914 2023

Mjøndalen 1914 og i dag

Sammenligning av kart over Mjøndalen fra 1914, og 2023. 1914 er et plankart over Mjøndalen av utgitt av Krums Opmaalingskontor (se Read more). Kartet fra 1914 inneholder eksisterende gater og bygg, samt det som ser ut som en fremtidig gateplan.